Wykaz osób upowaznionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Centrali banku

1. Gago Grzegorz                        Prezes Zarządu

2. Przybojewska-Naser Maria     Wiceprezes Zarządu

3. Duszak Małgorzata                 Wiceprezes Zarządu

4. Ożarek Henryka                     Członek Zarządu

5. Fryczyńska Teresa                  Pełnomocnik 

6. Rząca Maria                           Pełnomocnik

7. Zajkowska Danuta                 Pełnomocnik

8. Niedźwiedź Alina                   Pełnomocnik

 

INFORMACJA
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie działa na

terenie województwa mazowieckiego.

Rada Nadzorcza
1) Strąk Adam                             Przewodniczący Rady
2) Bala Zenon                              Vice Przewodniczący Rady
3) Rudnicki Witold                        Sekretarz Rady
4) Chodkiewicz Franciszek             Członek Rady
5) Gątarz Wacław                         Członek Rady
6) Krajewski Krzysztof                  Członek Rady
7) Piotrowski Daniel                     Członek Rady
8) Polkowski Marian                     Członek Rady
9) Puścian Ireneusz                     Członek Rady
10) Szymańska Teresa                 Członek Rady
11) Wierzbicki Tadeusz                 Członek Rady
12) Wójcik Florentyna                  Członek Rady

Zarząd

1) Gago Grzegorz                       Prezes Zarządu

2) Przybojewska-Naser Maria      Wiceprezes Zarządu

3) Duszak Małgorzata                Wiceprezes Zarządu

4) Ożarek Henryka                     Członek Zarządu

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie jest  zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie