Kredyt rodzinny

dla posiadaczy rachunków ROR i bieżących

 

  • Kredyt udzielany po upływie 6 m-cy od daty otwarcia rachunku,family

  • Wysokość udzielonego kredytu nie może przekraczać 6-krotności stałych wpływów na rachunek kredytobiorcy z ostatnich 6- miesięcy,

  • Udzielany na cele konsumpcyjne,

  • Minimalna kwota 500zł., maksymalna 15 000zł,

  • Okres kredytowania do 36 m-cy,

  • Oprocentowanie wg. zmiennej stopy procentowej, obecnie 9,9% w stosunku rocznym,

  • Prowizja w wysokości 3% od kwoty udzielonego kredytu,

  • Zabezpieczenie zwrotności w postaci:

  • weksel in blanco kredytobiorcy

  • poręczenie wekslowe współmałżonka lub krewnych uzyskujących dochody

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości personel Banku z przyjemnością będzie służył Państwu pomocą .

 *RRSO dla kredytu w kwocie 5 000 zł, udzielonego na okres 36 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym w skali roku wynoszącym 9,9% wyliczone według stanu na 18.05.2015 r. wynosi 12,76%. Całkowity koszt kredytu wynosi 926,56 zł, składa się na to prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 150 zł oraz suma odsetek w wysokości 776,560 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 5 926,56 zł, a wysokość najwyższej raty do spłaty wynosi 213,35 zł.

Zapraszamy do naszych placówek

07-100 Węgrów, ul.Gdańska 10tel.(025)7922953

07-110 Grębków, ul.Warszawska 8tel.(025)7930093

07-140 Sadowne, ul.Kościuszki 5tel.(025)6753211

07-104 Stoczek, ul.3-goMaja 21tel.(025)6919074

07-111 Wierzbno 95,Tel(025)7934679