Kredyt na samochód

 

1. na zakup samochodów

  • osobowych

2. na zakup motocykli i skuterów

 

auto

3. na zakup innych pojazdów samochodowych

 

4. na zakup przyczep samochodowych

 

5. na zakup sprzętu pływającego i powietrznego

KREDYT MOŻE BYĆ UDZIELONY

  1. OSOBOM FIZYCZNYM

WYSOKOŚĆ KREDYTU

Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej osoby składającej wniosek o udzielenie kredytu. Kredyt może być udzielony od 1000zł do wysokości 80% nakładów inwestycyjnych.

ZABEZPIECZENIE

W zależności  od wysokości kredytu oraz oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy, zabezpieczenie kredytu może mieć formę: poręczenia wekslowego, poręczenia cywilnego, przewłaszczenia rzeczy ruchomych, cesji z ubezpieczenia, inne formy przewidziane prawem.

OKRES KREDYTOWANIA

Maksymalnyokreskredytowaniawynosi 5lat.

WYPŁATA I SPŁATA KREDYTU

Kredyt wypłacany jest jednorazowo w gotówce lub przelewem.

Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami może być dokonywana miesięcznie lub kwartalnie

OPROCENTOWANIE stałe 7,2 % stosunku rocznym.

PROWIZJA

zaudzielenie kredytu 3%

KREDYT WYMAGA UDUKOMENTOWANIA100% WYDATKÓW

  • Fakturamizakupówprzypadkunowychpojazdów

  • Umowami kupna sprzedaży w przypadku zakupu używanych pojazdów

*RRSO dla kredytu w kwocie 18 000 zł, udzielonego na okres 60 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym w skali roku wynoszącym 7,2 % wyliczone według stanu na 13.09.2017 r. wynosi 9,125481%. Całkowity koszt kredytu wynosi 3925,73 zł, składa się na to prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 540 zł oraz suma odsetek w wysokości 3385,73 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 21925,73 zł. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości personel Banku z przyjemnością będzie służył Państwu pomocą .

Zapraszamy do naszych placówek

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 10 tel. (025) 7922953

07-110 Grębków, ul. Warszawska 8 tel. (025) 7930093

07-140 Sadowne, ul. Kościuszki 5 tel. (025) 6753211

07-104 Stoczek, ul. 3-go Maja 21 tel. (025) 6919074

07-111 Wierzbno 95, Tel (025) 7934679