Karta VISA Bussiness

Posiadaczom rachunków bieżących oferujemy międzynarodową kartę płatniczą VISA Bussiness, uprawniającą posiadaczy do dokonywania płatności za towary i usługi w kraju i za granicą.

karta visa business