Posiadaczom Rachunków:

  • ROR,
  • rachunków bieżących rolniczych.


visa z bocianem

oferujemy międzynarodową kartę płatniczą VISA Classic, uprawniającą posiadaczy do dokonywania płatności za towary i usługi w kraju i za granicą.