Informujemy, że umowy rachunków dla osób fizycznych zawarte przed 1.07.2016 r., wobec, których ostatnia dyspozycja klienta dotycząca takiego rachunku datowana jest przed 1.01.2007 roku (tzw. rachunki uśpione), ulegną rozwiązaniu z dniem 1.07.2017 r., chyba, że do tego czasu posiadacz rachunku dokona jakiejkolwiek dyspozycji na tym rachunku.

Niniejsza informacja nie dotyczy rachunków wspólnych osób fizycznych, rachunków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i działalności rolniczej.

                                         Więcej informacj            

                                 Powiatowy Bank Spółdzielczy

                                                w Węgrowie