Oszczędnościowe rachunki bieżące i rachunki oszczędnościowe lokat terminowych
 

Oprocentowanie

RODZAJ  RACHUNKU

 

x 1,1*

x 1,15**

a'vista

0,05

   

1 miesięczne

0,30

   

2 miesięczne

0,50

   

3 miesięczne

0,70

0,77

0,81

6 miesięczne

1,00

1,10

1,15

9 miesięczne

1,10

1,21

1,27

12 miesięczne

1,20

1,32

1,38

24 miesięczne

1,20

1,32

1,38

36 miesięczne

1,20

1,32

1,38

Książeczki mieszkaniowe

0,05

   

Pol-konto

0,05

   

 

* lokaty w wysokości >= 30.000,- zł.

 

** lokaty w wysokości >= 50.000,- zł.

 

Podstawowy Rachunek Płatniczy

 

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty płatniczej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.
Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.
Środki na Podstawowym Rachunku Płatniczym są nieoprocentowane.